^ Zhang, Guo-Qiang; Liu, Ke-Wei; Li, Zhen; Lohaus, Rolf; Hsiao, Yu-Yun; Niu, Shan-Ce; Wang, Jie-Yu; Lin, Yao-Cheng; Xu, Qing; Chen, Li-Jun; Yoshida, Kouki; Fujiwara, Sumire; Wang, Zhi-Wen; Zhang, Yong-Qiang; Mitsuda, Nobutaka; Wang, Meina; Liu, Guo-Hui; Pecoraro, Lorenzo; Huang, Hui-Xia; Xiao, Xin-Ju; Lin, Min; Wu, Xin-Yi; Wu, Wan-Lin; Chen, You-Yi; Chang, Song-Bin; Sakamoto, Shingo; Ohme-Takagi, Masaru; Yagi, Masafumi; Zeng, Si-Jin; et al. (2017). "The Apostasia genome and the evolution of orchids" (PDF). Nature. 549 (7672): 379–383. doi:10.1038/nature23897. PMID 28902843.
Once you develop more than a passing interest in orchids, you will quickly notice how diverse this exotic plant family is. Encompassing genera that yield both the vanilla you love to bake with and fragrances you love to wear, each flower has unique characteristics and care requirements. Compare your plants to some of the most commonly cultivated orchids to help you determine what type of orchid you are growing.
×